کیت استخراج RNA2019-12-16T05:40:46-01:00

Project Description

کیت استخراج RNA

کیت استخراج RNA ارائه شده توسط یکتاتجهیزآزما با فرمت ستونی و از کمپانی Favorgen تایوان میباشد. گنجایش غشای سیلیکایی استفاده شده در ستون تا 100 میکروگرم است.

نتیجه آزمایش روی نمونه های مختلف به شرح ذیل میباشد:

کیت استخراج RNA

در کیت استخراج Total RNA دو نوع ماده لیز کننده وجود دارد که یکی برای لیز کردن خون و دیگری جهت نمونه های سلول و بافت و دیگر نمونه ها استفاده میشود. در نتیجه با خرید این کیت طیف گسترده ای از نمونه ها را میتوانید استفاده کنید.

توجه : راهکار برای نمونه های خاص و گیاهی

در صورتیکه که نمونه بافت یا سلول مقدار کمی RNA  دارد ، پیشنهاد ما خرید همزمان کیت ستونی Favorgen و محلول YTzol Pure RNA (محلول ترایزول ساخت یکتاتجهیزآزما) است. با روش YTzol  شما مقدار RNA  بیشتری از نمونه میگیرید ولی چون ماهیت این روش فاقد خلوص میباشد،در صورت نیاز به خلوص میتوانید این محلول را بجای بافر لیزکننده کیت استخراج RNA  برند Favorgen استفاده نمایید.

به عبارت دیگر ، کاربر  میتواند روش ستونی کیت استخراج RNA  برند Favorgen و روش رسوبی (محلول YTzol Pure RNA شرکت یکتاتجهیزآزما) را با هم ادغام کرده تا هم از خلوص بالا (ستون) و هم از مقدار محصول بالا (YTzol) بهره مند شود.

جهت ادغام دو  روش ، دستورالعمل مربوطه در تب دستورالعمل آپلود شده است.

پرسش های متدوال مربوط به محصول

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج وایرال (ویروسی)

کیت استخراج میکرو RNA ( کیت استخراج miRNA)

محلول RNA later

محلول ترایزول ( محلول YTzol pure RNA)

50 prepsSize
FavorgenBrand
FABRK001Cat No
For isolation RNA from human whole blood, animal cells,
animal tissues, bacteria, yeast, paraffin fixed sample, fungi
and for RNA clean-up
Applications
mini spin column (silica matrix)Format
Blood , Tissue , CellsMain sample type
centrifugation and vaccumColumn applicability
40 µlminimum elution volume
up to 100 µg total RNA/ columnBinding capacity
30 ~ 60 minutesOperation time