Proteinase K2019-12-15T07:27:11-01:00

Project Description

پروتئیناز K

پروتئیناز k به عنوان سرین پروتئاز ها طبقه بندی می شود. کوچکترین پپتید، یک تتراپپتید است که می تواند هیدرولیز شود.

عمومی ترین کاربردهای آن شکستن پروتئین ها برای حدف آسان آنها در روندهای استخراج DNA و RNA است.

در کیت های استخراج یکتاتجهیزآزما برای دناتوره کردن پروتئین ها از آنزیم پروتئیناز K استفاده می شود . این امربه دلیل ایمنی و سرعت کار در روند استخراج می باشد.

پروتئیناز K شرکت یکتا تجهیز آزما  از بهترین تولید کننده اروپایی تامین میشود و بر اساس نیاز و سهولت کاربران در دو بسته بندی 200 میلیگرمی بصورت پودر لیوفیلیزه و  نیز  بصورت مایع در حجم 1ml  در اختیار کاربران قرار داده است.

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج DNA  از خون و مایعات

کیت استخراج DNA  از بافت ، بزاق و مایع آمنیوتیک

کیت استخراج DNA  از مدفوع

کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه