کیت استخراج DNA از خون2019-12-02T04:21:34-01:00

Project Description

کیت استخراج DNA  از خون ، مایعات ، سلول و مایع آمنیوتیک

کیت استخراج DNA از خون  ارائه شده یکتا تجهیز آزما ، از  کمپانی Favorgen  تایوان بوده که از سال 91  با توجه به کیفیت مطلوب خود، توانسته بیشترین سهم بازار این محصول را در ایران که قبل از این تاریخ متعلق به چند کمپانی اروپایی و آمریکایی بود از آن خود کند .

از بین کیتهای استخراج DNA موجود در بازار، خصوصیت بارز این کیت  ، ستون آن میباشد. غشای سیلیکایی موجود در spin column  مرغوب ترین غشا میباشد . گنجایش DNA این ستون تا 50 میکروگرم بوده  و در آزمایشگاه ها ، رکورد ثبت شده برای نمونه های خون از 4 تا 12 میکروگرم محصول Genomic DNA ، و برای نمونه های سلول از 20 تا 40 میکروگرم محصول Genomic DNA می باشد .

نکته مهم : هنگام استفاده از کیت استخراج DNA از خون ، چنانچه از بافی کوت عمل استخراج را انجام دهید 5 تا 10 برابر بیشتر محصول داریم نسبت به خون کامل .

استخراج DNA از مایع آمنیوتیک:

جهت پروسه استخراج DNA  از مایع آمنیوتیک میتوانید به پروتکل اختصاصی مربوطه در تب دستورالعمل مراجعه فرمایید.

پرسش های متداول مربوط به محصول

کالاهای مرتبط :

کیت استخراج DNA  از بافت و بزاق 

کیت استخراج DNA  از مدفوع

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

پروتئیناز K

کیت استخراج DNA از خون

50 prepsSize
FavorgenBrand
FABGK001Cat No
Extraction of DNA from whole blood, serum, plasma, body fluids, cell culturedApplications
including Proteinase Kfeatures
spin column (silica membrane)Format
whole bloodMain sample type
up to 60 µg/ column Binding capacity
4~8 µg/ 200 µl whole blood DNA Yeild
200 ulSample amount
< 30 min Processing time