سایبرگرین مسترمیکس2019-09-11T04:25:46+00:00

Project Description

مسترمیکس سایبرگرین

مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما با عملکرد و کارایی بالا برای روش  ریل تایم PCR   طراحی و اختصاص داده شده است. مسترمیکس سایبرگرین با داشتن آنزیم hotstart که از بهترین کمپانی اروپایی تهیه شده ، از طریق فرایند مولکولی و با رنگ فلورسنت، بطور منحصرفردی نیازهای کاربران ریل تایم PCR  در انجام واکنش زنجیره ای پلیمزار را برآورده میسازد و با اتصال به DNA دو رشته ای و ایجاد سیگنال فلورسنت مقدار محصول dsDNA تولید شده را مشخص میکند.

همچنین این محصول  سازگاری کامل به انواع دستگاه های ریل تایم را دارد.

مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت شش ماه به دور از نور قابل نگهداری است و کیفیت و حساسیت آن با توجه به آنزیم hotstart فوق العاده حساس آن حفظ میشود. درصورتیکه تمایل به نگهداری طولانی مدت دارید میتوانیدآن را در دمای 20- سانتیگراد نگهداری کنید.

کالاهای مرتبط:

کیت سنتز cDNA

آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ( آنزیم MMLV)

مسترمیکس ریل تایم پروب

سایبرگرین

1 mlSize
YTABrand
YT2551Cat No
Gene expression analysis , Low copy gene detection , Microarray validation ,Gene knockdown validationApplications
This reagent can be used in glass capillary systems (e.g., LightCycler, Roche Molecular Systems, Inc.).
Hot Start technology with anti-Taq DNA polymerase antibodies enables high specificity and reproducible amplification.
Features