Sunday, July 21, 2019
مستر میکس سوپر PCR

نام کالا:  Super PCR Mastermix

بسته بندی: 1ml                  (پروتکل)

مسترمیکس سوپر PCR یکتاتجهیزآزما حاوی آنزیم Taqplus میباشد. آنزیم Taqplus یکتاتجهیزآزما مخلوط Taq DNA Polymerase  با آنزیم دیگری است که فعالیت 5’ → 3’ exonuclease  دارد. آنزیم تقویت شده موجود در این مسترمیکس عملکرد این محصول را قوی تر ، حساسیت بالاتر و همچنین تحمل ناخالصی ها را چند برابر بیشتر از نمونه مشابه معمولی آن کرده است و باعث بهبودبخشی در روش PCR شده است.

مسترمیکس سوپر PCR یکتاتجهیزآزما تمامی اجزا مسترمیکس (به جز پرایمرها و نمونه) را برای انجام آزمایش PCR  دارد و توانایی تکثیر تا 10kb از DNA  ژنومی انسان یا تا 15kb  را برای  λ DNA دارد.

رنگ موجود در مسترمیکس سوپر PCR قادر به بارگیری مستقیم محصول PCR بر روی ژل آگاروز میشود .

این کالا در بسته بندی 1ml توزیع میشود.

نکته : کیفیت مسترمیکس تا 20 بار آب شدن و فریز شدن حفظ میشود ولی اگر پروژه شما به گونه ای باشد که نیاز به بیشتر از 20 بار آب شدن و فریز شدن دارید، قبل از استفاده آن را تقسیم کنید تا کیفیت آن در اثر فریز و دفریز شدن حفظ شود.

توجه: کلیه ی آنزیم های موجود در شرکت از بهترین کمپانی آلمانی بصورت بالک تهیه میشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید.

همچنین میتوانید ما را در اینستاگرام با عنوان " یکتاتجهیزآزما" دنبال کنید.