Sunday, July 21, 2019
کیت سنتز cDNA

نام کالا:cDNA Synthesis Kit

بسته بندی : 50 تستی             (پروتکل)

آنزیم MMLV RT از یک RNA تک رشته ای یا DNA در حضور پرایمر استفاده میکند تا سنتز رشته های DNA  مکمل را انجام دهد.

پرایمر های موجود در کیت بصورت لیوفیلیزه میباشد که طبق دستور پروتکل برای انجام تست آماده میشود.

توجه : کلیه ی آنزیم های موجود در شرکت از بهترین کمپانی آلمانی بصورت بالک  تهیه میشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید.

همچین میتوانید ما را در اینستاگرام با عنوان "یکتاتجهیزآزما" دنبال کنید.