کیت سنتز cDNA2019-09-11T04:27:32+00:00

Project Description

کیت سنتز cDNA

کیت سنتز cDNA

( cDNA synthesis Kit)

کیت سنتز cDNA  ارائه شده توسط شرکت یکتا تجهیزآزما ساخت همین شرکت با برند YTA میباشد.

این کیت شامل شش ویال میباشد:

M-MLV (10,000 U)    Concentration: 200u/ μl

5X first-strand Buffer

Oligo(dT)18 primer

Random hexamer primer

RNasein   40u/μl

dNTP 10mM

مهمترین بخش کیت آنزیم MMLV میباشد که بصورت بالک از یکی از تولیدکننده های معتبر اروپایی تهیه شده و در آزمایشگاه یکتاتجهیزآزما تقسیم میشود.غلظت بالای آنزیم و قدرت سنتز آن از یک طرف ،  و تولید ماهانه و تازه بودن آنزیم از طرف دیگر و همچنین حساسیت شرکت برای شرایط حمل آنزیم از خارج از کشور به داخل ایران باعث کیفیت فوق العاده مطلوب این کیت شده است.

کالاهای مرتبط:

آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ( آنزیم MMLV)

سایبرگرین مسترمیکس

مسترمیکس ریل تایم پروب

50 testsSize
YTABrand
YT4500Cat NO
First strand-strand cDNA synthesis, RT-PCRApplications
Moloney murine leukemia viruseEncoded by