کیت استخراج RNA از خون و بافت2019-09-11T04:07:59+00:00

Project Description

کیت استخراج RNA  از خون و بافت

کیت استخراج RNA ارائه شده توسط یکتاتجهیزآزما با فرمت ستونی و از کمپانی Favorgen تایوان میباشد. گنجایش غشای سیلیکایی استفاده شده در ستون تا 100 میکروگرم است.

نتیجه آزمایش روی نمونه های مختلف به شرح ذیل میباشد:

کیت استخراج RNA

در کیت استخراج توتال آر ان آ (Total RNA extraction mini kit) دو نوع ماده لیز کننده وجود دارد که یکی برای لیز کردن خون و دیگری جهت نمونه های سلول و بافت و دیگر نمونه ها استفاده میشود. در نتیجه با خرید این کیت طیف گسترده ای از نمونه ها را میتوانید استفاده کنید.

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج وایرال (ویروسی)

کیت استخراج میکرو RNA ( کیت استخراج miRNA)

کیت استخراج سوپر RNA

محلول RNA later

محلول ترایزول ( محلول YTzol pure RNA)

50 prepsSize
FavorgenBrand
FABRK001Cat No
For isolation RNA from human whole blood, animal cells,
animal tissues, bacteria, yeast, paraffin fixed sample, fungi
and for RNA clean-up
Applications
mini spin column (silica matrix)Format
Blood , Tissue , CellsMain sample type
centrifugation and vaccumColumn applicability
40 µlminimum elution volume
up to 100 µg total RNA/ columnBinding capacity
30 ~ 60 minutesOperation time

 دانلود پروتکل

کیت استخراج RNA از خون و بافت

خلاصه شرح کیت استخراج RNA از خون و بافت